Hur skriver man adress på brev? 
Blogg

Hur skriver man adress på brev? 

Det är inte så konstigt, egentligen. Utanpå ett kuvert skriver man mottagaradressen lite till höger om mitten. Om man använder sig av fönsterkuvert måste adressen förstås vara placerad på brevpappret så att den hamnar mitt i fönstret. Det finns högerställda och vänsterställda fönsterkuvert. På ett företag är det praktiskt att välja en av varianterna. Då är det oftast faktureringsprogrammets funktioner man rättar sig efter. 

Många adresser skrivs inte för hand 

Det är inte så vanligt numera att skicka handskrivna brev, eftersom brevväxling sker via e-post och digitala plattformar. Förr läste man ämnet handelskorrespondens i skolan och skrev på maskin, men numera är det datorutskrifter som gäller. Det finns standard för hur man skriver adress på brev. Namnet på mottagaren högst upp, gatuadress eller boxnummer på raden under, eventuellt kompletterad med lägenhetsnummer och våning. Tredje raden innehåller postnummer på fem siffror följt av ortens namn. Brev till utlandet markeras med landets EU-beteckning och ett bindestreck direkt före postnumret, exempelvis NL, och längst ner landet på svenska.

Vem får öppna och läsa brevet? 

Det är faktiskt viktigt hur man skriver adress på ett brev. Den person som står högst upp i adressen är den som är mottagare och som får lov att öppna och läsa brevet. Man brukar respektera brevhemligheten och läser därför inte andras post. Detta kan ge praktiska bekymmer, för om personen är bortrest kan brevet ligga oöppnat ett tag och meddelanden blir inte lästa. 

Tips på hur man skriver adressen 

Vill du att brevet ska öppnas på mottagarens kontor skriver du företagsnamnet högst upp. På raden under skriver du Attn. eller Attention och personens namn. Brevet får då öppnas men ska vidarebefordras till personen ifråga. 

Hur skriver man adress på brev co? 

Till någon som är inneboende hos andra skriver du mottagarens namn överst. På raden under skriver du C/o följt av personen som är mantalsskriven på adressen. Då hittar brevbäraren rätt postlåda att lägga brevet i. Annars kanske brevet går i retur för att adressaten är okänd. Care of betyder att man befinner sig där men inte är skriven på den bostadsadressen. Då kommer posten rätt till exempelvis sommargäster. 

Hur man skriver adress på brev till barn och familjer 

Ibland vill släktingar skriva brev till barn som fyller år. Det är viktigt för barnet att själv få öppna posten. Då kan man skriva Flickan eller Pojken före barnets namn. Brevbäraren förstår att mottagaren bor på adressen men inte är vuxen. Till en familj skriver man exempelvis Familjen Karlsson högst upp, eller hela namnet på den man vill ska ha brevet och lägger till med familj.