Hur räknar man ut volym?
Blogg

Hur räknar man ut volym?

Att räkna ut volymen i en behållare är inte alltid lätt. Om du sysslar med utveckling av förpackningar är det förstås nödvändigt. Vilken typ av behållare kräver minst material i förhållande till den volym som ska inneslutas? Ska en storförpackning vara rund eller fyrkantig för att vara optimal på ett lastbilsflak?

Hur räknar man ut volymen på en cylinder?

Vad är en cylinder? De flesta känner till en burk med öl eller läsk. Sådana burkar är cylindriska. Hur räknar man ut en cylinders volym, om man inte kan formeln? Det finns genvägar för allting. 

Fyll upp din ölburk till bredden med vatten och töm vattnet i ett litermått. 

Vill du vara mer exakt mäter du cylinderns diameter och höjd. Räkna ut bottenytan och multiplicera den med höjden. Låt oss anta att din cylinder har en diameter på en meter och en höjd på 1,5 meter. Hur man räknar ut volymen på en cylinder med de måtten framgår nedan:

Radien på bottenytan1 meter x 0,5 =0,5 meter (halva diametern)
Bottenyta            0,5 x 0,5 x 3,14 =0,785 kvadratmeter (radien x radien x pi)
Cylindervolym (bottenyta x höjd) 0,785 x 1,5 meter =1,18 kubikmeter

Hur räknar man ut volymen på ett klot?

Ett klot eller en sfär har många goda egenskaper som behållare. Materialåtgången minimeras i förhållande till volymen. Trycket inuti behållaren fördelar sig över hela ytan, vilket är bra med tanke på en behållares hållfasthet. Hur räknar man ut volymen på ett klot? 

Du börjar med att mäta klotets radie genom att använda en mätsticka eller måttband. Det största måttet kommer att visa klotets diameter. Hälften av en diameter ger radien på klotet. Annorlunda uttryckt är klotets radie avståndet från dess centrum till klotets yta. Låt oss anta att sfärens diameter är två meter. Nu kan vi räkna ut volymen med hjälp av en given formel:

  • Formel             4 x pi x radie upphöjt till tre.

                Dela resultatet ovan med tre

      Beräkning

  • Klotets radie:            2 meter x 0,5=                1 meter
  • Klotets volym:            (4 x 3,14 x 0,5 x 0,5 x 0,5)/3 =    0,52 kubikmeter       

Hur räknar man ut volymen på en kub?

I en kub är alla fyra sidor lika långa liksom höjden. Att beräkna volymen blir därför enkelt. Mät en av sidorna, och låt oss anta att den är 1 meter. Du räknar ut volymen enligt följande:

  • Kubens bottenyta:    1 x 1 meter =            1 kvadratmeter
  • Kubens höjd:        1 meter 
  • Kubens volym:    1 x 1 x 1 meter =        1 kubikmeter