1.0 mmol/l (män), >1.3 mmol/l (kvinnor)4.0 mmol/l Vad påverkar P-non hdl-kolesterolivåerna? Det finns flera faktorer som kan påverka nivåerna av P-non hdl-kolesterol. Kost, motion, vikt, ålder, kön och genetik kan alla spela en roll. Höga nivåer av P-non hdl-kolesterol kan indikera en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.…" />
P-non hdl-kolesterol
Blogg

P-non hdl-kolesterol

Vad är P-non hdl-kolesterol?

P-non hdl-kolesterol är en blodanalys som mäter allt kolesterol i blodet förutom det ”bra” kolesterolet, HDL. Denna analys anses ge en mer komplett bild av individens kolesterolstatus än en traditionell kolesterolmätning och används för att bedöma risken för hjärt-och kärlsjukdom.

Hur utförs en P-non hdl-kolesterol screening?

Screening för P-non hdl-kolesterol utförs genom ett blodprov. Blodet analyseras i ett laboratorium för att bestämma nivåerna av det totala kolesterolet, det ”dåliga” LDL-kolesterolet, och det ”bra” HDL-kolesterolet. Resultatet som erhålls genom att subtrahera HDL-kolesterolet från det totala kolesterolet kallas för P-non hdl-kolesterol.

Typ av Kolesterol Normalvärde Hög Risk Värde
Totalt kolesterol <5.0 mmol/l >6.2 mmol/l
HDL-kolesterol (”bra”) >1.0 mmol/l (män), >1.3 mmol/l (kvinnor) <1.0 mmol/l
LDL-kolesterol (”dåligt”) <3.0 mmol/l >4.0 mmol/l
P-non hdl-kolesterol (”totalt minus bra”) N/A >4.0 mmol/l

Vad påverkar P-non hdl-kolesterolivåerna?

Det finns flera faktorer som kan påverka nivåerna av P-non hdl-kolesterol. Kost, motion, vikt, ålder, kön och genetik kan alla spela en roll. Höga nivåer av P-non hdl-kolesterol kan indikera en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Hur kan man sänka sina P-non hdl-kolesterolnivåer?

Det finns många sätt att sänka P-non hdl-kolesterolnivåerna. Ändringar i livsstilen, inklusive en hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, att uppnå och behålla en hälsosam vikt kan vara effektiva. I vissa fall kan läkemedel bli nödvändigt för att sänka kolesterolnivåerna tillräckligt mycket.