Hur många får man åka i en epa?
Blogg

Hur många får man åka i en epa?

Hur många får man åka i en epa

En A-traktor, eller Epa, är ett långsamtgående fordon som idag främst används av ungdomar. Epatraktorer får man nämligen köra redan vid femton års ålder. För några år sedan förknippades epatraktorerna, som de också kallas, främst med landsbygden och så kallade raggare. 

Så är det inte längre och eporna syns allt oftare även i storstäder. Eftersom eporna oftast är ombyggda bilar ger de bra skydd för väder och vind och allt fler ungdomar väljer epan framför mopeden. 

Precis som bilar ska epatraktorer besiktigas och när en vanlig bil byggs om till epa ska den genomgå en speciell besiktning och kontrollbesiktning. Men hur många får man åka i epa egentligen?

Hur många får man åka i en epa traktor?

Epatraktorer får inte köras fortare än trettio kilometer i timmen och det krävs antingen AM-körkort eller traktorkort för att få framföra en epa. Om du är en ungdom som kör epa är det viktigt att tänka på att du som förare har ansvar för dina passagerare. Både du och passagerarna ska använda bälte om det finns. 

I epatraktorer får det inte finnas baksäte, för att begränsa antalet passagerare. Om din epa har flak får du inte skjutsa människor på flaket. Hur många personer får man åka i epa? I vissa fall står det antalet passagerare på ditt registreringsbevis. Tänk på att du kan bli dömd om du bryter mot dessa regler!

I Dalarna anställde man under sommaren 2022 flera ungdomar med egna epatraktorer, för jobb inom äldrevården. Ungdomarna kunde på så vis ta sig längre sträckor till de äldre, samtidigt som bristen på sommarvikarier löstes och ungdomarna fick arbete. Projektet har mottagit både ris och ros, men har i skrivande stund inte utvärderats än.