För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt vilken
Blogg

För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt vilken

För koldioxidutsläppen från fordon betalas en skatt

Varje år släpper den globala transportsektorn ut nästan 8 miljarder ton koldioxid – motsvarande omkring 24% av de globala, direkta CO2-utsläppen från fossila bränslen och industrin. Ett av inslagen för att minska dessa utsläpp är koldioxidskatten som betalas för fordon.

Fordon med höga utsläpp belastas med en högre skatt, medan fordonsägare med låga eller inga emissioner belönas med lägre skatter och ibland till och med skattebefrielse. Denna skatt påverkar således både konsumentens valet vid anskaffning av ett fordon och beteendet när de väl äger det. Det förväntas att denna skatt kommer bidra till att de fordon som producerar mindre koldioxid blir mer populära, vilket i sin tur skulle kunna bidra till att minska den totala mängden koldioxidsutsläpp.

Fordonsklass CO2-utsläpp (g/km) Skatt (SEK)
Personbilar 120 1 842
Lätta lastbilar 200 3 684
Tunga lastbilar 550 10 152
Bussar 800 14 736

Faktorer som bilens vikt, ålder och bränsleeffektivitet spelar också en roll i beräkningen av utsläppsskatten.

Andra relevanta faktorer inkluderar:

  • Hur mycket fordonet används
  • Vilken typ av bränsle fordonet använder
  • Fordonets storlek och tyngd
  • Utsläppsnivåer bestämda genom tester

Dessa faktorer sätter i sin tur press på bilindustrin att producera mer miljövänliga och energieffektiva fordon.

Genom att införa och bibehålla denna skatt på koldioxidutsläpp från fordon, har den svenska regeringen effektivt tagit steg för att uppmuntra gröna transporter och skapa incitament för invånarna att överväga klimatvänliga alternativ nästa gång de planerar att köpa ett nytt fordon. Kort sagt, detta är en kraftfull åtgärd för att gynna miljön och bekämpa klimatförändringen.