Får man semesterdagar när man är föräldraledig
Blogg

Får man semesterdagar när man är föräldraledig

Föräldraskap och Semesterdagar

Ett av de framsteg som gjorts i arbetskraftspolitiken på senare tid rör rätten att tjäna semesterdagar när man är föräldraledig. Med andra ord, ”får man semesterdagar när man är föräldraledig”? Svaret är ja.

Semesterlagen Och Föräldraledighetsrätten

Semesterlagen i Sverige gör det möjligt för arbetstagare att ansamla semesterdagar även under sin föräldraledighet. Enligt semesterlagen har en anställd rätt till lagstadgad ledighet som fortsätter att generera semesterdagar.

Semesterdagar Och Föräldraledighet: Hur Fungerar Det?

När en anställd tar ledigt för barnomsorg behåller de sina rättigheter att tjäna semesterdagar. Eftersom semesterdagar i Sverige fås genom att arbeta så anses även de dagar som du är föräldraledig men får din lön, likaså semesterdagar.

Situation Rätt till Semesterdagar Lag som tillämpas
Föräldraledighet med Lön Ja Semesterlagens kapitel 3
Föräldraledighet utan Lön Nej Semesterlagens kapitel 3
Delvis Föräldraledighet Ja Semesterlagens kapitel 4
Föräldraledighet under probation Ja Semesterlagens kapitel 5

Hur kan man Ansöka om Semesterdagar som Föräldraledig?

Som förälder kan du ansöka om att ta ut dina semesterdagar på samma sätt som andra anställda. Processen är densamma.

Sista ordet

Det är viktigt att notera att medan du har rätt att tjäna semesterdagar under föräldraledighet, finns det vissa begränsningar. Till exempel om du tar föräldraledighet utan lön, kan du inte tjäna semesterdagar. Det ligger i ditt eget intresse att se till att du förstår alla regler och villkor som gäller innan du tar ut din föräldraledighet.