Musikforskning och dess påverkan på hjärnan

Att musik påverkar hjärnan positivt är egentligen inte så märkligt. Som vi vet så förmedlar musiken för det mesta positiva känslor och vi kan koppla ihop ett visst minne med en speciell låt när vi hör den. Det är egentligen häftigt hur känslomässiga vi kan bli av en låt och det finns forskare som faktiskt forskar inriktat på musik och hur hjärnan påverkas av att utöva och lyssna på musik.

Musikforskning och dess påverkan på hjärnan

Musik gör dig smartare

Ett bra exempel är en forskning som gjorts på karolinska institutet där de menar att om man lär sig exempelvis ett instrument i tidig ålder så är sannolikheten stor att hjärnan kommer att bli mer välutvecklad och dessutom även större. Det handlar mycket om den motoriska inlärningen (dvs rörelse) som är enormt viktig för en person som vill hålla på med just musik. Alltså en person som vill lära sig spela piano till exempel måste lära sig vilken ordning tangenterna ska röras vid för att det ska bli en viss melodi. För att man ska kunna lära sig detta behöver hjärnan förstå hur händerna ska röras och även komma ihåg detta efteråt och på så sätt lär man sig att spela piano eller något annat instrument. Att använda sig av musikalisk träning har dessutom även visat sig ge god effekt för personer som lider av någon form av hjärnskada där motoriken egentligen är nersatt som exempel personer med CP-skada vilket är väldigt positivt såklart. Bra att veta är att det egentligen alltid är till fördel att lära sig att spela egen musik inte enbart för att få bättre motorik. Nej, det finns faktiskt en hel del fördelar med att ha musiken som en del i ens liv. Bland annat så har det visat sig att musikträning resulterar till att man blir bättre allmänbildad och blir bättre på problemlösning.  Det har också forskats om tidig musikträning gör någon nytta för språket. Blir språkutvecklingen bättre för barnen som kan en del om musik? Svaret på det är ja. När man lär sig musik som bl.a. ett instrument så använder man sig av flera delar av hjärnan och på så sätt blir din motorik bättre, du har lättare att lära dig språket, du får enklare med problemlösning, din intelligents stigs, och du blir bättre på att koncentrera dig vilket såklart innebär att saker du behöver få gjort verkligen blir gjorda.

Musik gör dig smartare

Allt detta gör helt enkelt att det nästan bara finns fördelar med musiken. Så länge som man kan så finns det ingen anledning till att faktiskt inte försöka lära sig att spela piano, gitarr, att sjunga eller något annat instrument. Såklart krävs det tålamod men det kommer att gynna oss längre fram i livet. Det bästa är att få musikinlärningen redan som barn men såklart går det att lära sig instrument som vuxen också. Det har även visats att genom att lyssna på musik så kan stressen lindras vilket då gör att risken att bli utbränd blir mindre så att ta till musik i ens liv är inte bara bra utan faktiskt fullständigt nödvändigt.