Musikens påverkan på samhället

Musikens påverkan på samhället

Musik är ett bra verktyg för att påverka sinnesstämningen hos en människa. Alla har vi låtar som gör att vi känner oss lugna. Låtar som gör att vi blir peppade. Låtar som vi vill dansa till. Låtar som vi vill gråta till. Musik har på något sätt en förmåga att framkalla känslor och förknippas med händelser som utlöser dessa känslor som få andra medier kan matcha.

Musik är dessutom en konstform som ofta berör det som sker i samtiden. Olika musikstilar tar upp det som samhällsdebatten handlar om för tillfället eller lyfter frågor som ignorerats för länge. I kombination med förmågan att påverka känslor hos människor kan musiken vara ett kraftigt verktyg för att få en stor grupp människor att enas i ett gemensamt mål eller samlas enade i en fråga som påverkar samhället.

Rap och förtryck mot svarta

Ett tydligt exempel där musik använts för att lyfta ett problem är den rapmusik som skapades i USA under 80-talet. Det var en tid då svarta fortfarande diskriminerades för sin hudfärg och ofta fick utstå trakasserier från poliser och andra myndigheter enbart baserat på att de var svarta. Detta lyftes in i musiken och blev snabbt otroligt populärt. Många av dessa låtar går det än idag att lyssna på via bland annat Spotify.

Ungdomar som vuxit upp i fattigdom blev snabbt stora musikartister som tjänade många miljoner på sin musik och kunde ta sig ur fattigdomen. Detta i sin tur inspirerade allt fler att följa samma bana för att göra samma resa. Med sina nya rikedomar och en viss status som etablerade artister med en stor skara fans fick dessa personer mer mediabevakning och var heller inte rädda för att säga hur saker och ting verkligen låg till.

Musik och droger

Musik och droger

Musik och droger

I samma typ av musik som valde att lyfta hur svarta diskrimineras finns även en skönmålad bild av alkohol och droger. Även en hel del om hur de bär vapen och inte är rädda för att använda dem. Så länge det bara är musik och inte på riktigt finns en viss tolerans. Det är ju inte förbjudet att prata om droger och liknande. Men precis som att en lugn låt kan få en person att känna ett lugn kan en låt som handlar om att ta droger och ha vapen få människor till att känna att de vill ta droger och äga vapen.

Speciellt om det kommer från en förebild som beskriver sin resa till rikedomar och berömmelse där droger och vapen varit en del av den resan. Sen är det inte bara i musiken musiker kopplas samman med droger. Väldigt många artister som festar hamnar ofta i nyhetsflöden där de gjort både det ena och det andra på en fest eller liknande. Det finns olika exempel på artister som gått så långt att de dött på grund av att de tagit för mycket droger eller druckit för mycket alkohol. Men även de som inte har ihjäl sig själva visar upp någon form av image. Kopplas denna ihop med att ta droger och dricka alkohol påverkar det personer som vill ha samma typ av image att apa efter och göra lika.