Klassisk musik och dess inverkan på hjärnan

Klassisk musik har under se senaste åren tagits upp i flertalet studier om hur det kan påverka hjärnan. Klassisk musik har under en längre period antagits påverka vårat minne och våran inlärningsförmåga.

Klassisk musik och dess inverkan på hjärnan

Dessa två verkar dock vara falska, eller det finns åtminstone inga tydliga bevis på att just klassisk musik påverkar dessa två områdena. Dock har det förekommit studier som visar att just klassik och lugn musik har en lugnande förmåga. Det har testats på flertalet personer och responsen av klassisk bevisar att kroppen och sinnet blir generellt lugnare av att lyssna på klassisk lugn musik. Samt att stresshormonet kortisol minskar i produktion när man lyssnar på klassisk musik. Detta gäller högst troligt all lugn musik enligt studien, men det var med just Mozart som studien utförts.

Fysiska påbackningar tack vare klassisk musik

Klassisk och lugn musik påvisar också en sänkning i blodtryck och andning samt en sänkt stressrespons. Mozart har visats sig vara mera lugnande än traditionella avslappningsövningar. Klassisk och lugn musik har också en antiinflammatorisk funktion vilket har påvisats i nyare studier. Detta tack vare ett ämne som heter interleukin 6 (IL6). IL6 är ett signalämne i kroppen som ligger till grunden för hur en inflammation ska uppbackas av kroppens immunsystem. Vid lyssnande på lugn eller klassisk musik minskar halten av IL6 och där av inte påkallar lika mycket signaler till ett inflammerat område. Detta är självklart inget som förhindrar inflammationer eller immunförsvaret att göra vad det ska utan det är mera riktat på att bevisa att så kallade ”onödiga” inflammationer, som egentligen inte behöver någon påbackning av immunsystemet kommer att minska och på det viset göra att risken för inflammationer minskar. Som tidigare nämnt sjunker kortisolhalten vid sänkt stress, detta leder också till ännu en positiv funktion i kroppen. Det som händer i kroppen när kortisolhalten sjunker är att de processer som behandlar och försvarar mot infektioner ökar i styrka, då det tidigare bevisats att kortisol sänker styrkan hos de processer som motverkar infektioner. Dvs att lyssna på klassik och lugn musik ökar immunsystemets chanser att blockera infektioner. Musik i allmänhet har också genom enstaka studier påvisats öka antalet antikroppar, Detta främst i saliv och slemhinnor. Klassisk musik har också påvisats vara bra för de som lider av Depression. Lugn och klassisk musik har enligt studier visat positiva resultat i den deprimerade personens psyke och stressnivå som tidigare beskrivits. Depression är en psykisk ”sjukdom” som kan vara svårt ”botad” men som visat sig vara enklare att hantera om den deprimerade har en vardag med mycket musiklyssnande av främst klassisk musik eller liknande. Detta tack vare att musik lugnar och ökar bland de flesta människor kreativiteten och hjärnans användning vid specifika tillfällen. Dessa fördelar hjälper även till att luckra upp depression och gör det enklare för människor med depression att öppna upp sig själva mera, samt dämpar ångest och självskadebeteenden.

Fysiska påbackningar tack vare klassisk musik

Musik av klassiskt ursprung har även förmågan att förhöja känslorna hos många människor, detta bevisat genom flertalet studier som påpekar att främst klassisk musik eller musik med hög harmonisk känsla förhöjer känslor av olika slag vid lyssnande.