Skillnaden mellan cobots och traditionella industrirobotar
Blogg

Skillnaden mellan cobots och traditionella industrirobotar

Robotar har varit en viktig del av tillverknings- och processindustrin under en väldigt lång tid. De har hjälpt till att automatisera produktionsleden och samtidigt öppnat upp för möjligheten att utföra tyngre och större jobb.

På senare år har en ny robotteknik dykt upp som blir allt mer populär – kollaborativa robotar, eller cobots som de också kallas. De här robotarna skiljer sig avsevärt mot de traditionella industrirobotarna i sina funktioner, användningsområden och samarbetsförmåga.

Vad utmärker en samarbetsrobot?

Som namnet antyder är en av de mest utmärkande förmågorna hos en kollaborativ robot dess förmåga att samarbeta. Roboten är nämligen utrustad med flera kameror och sensorer, vilket ger den möjlighet att känna av och anpassa sig efter sin omgivning.

Förmågan att anpassa sig efter sin omgivning gör att roboten på ett tryggt och säkert sätt kan användas tillsammans med och runt omkring människor. Om du till exempel ramlar framför en samarbetsrobot kommer den att känna av det och stanna upp. På så sätt behöver du aldrig vara orolig för skador och olyckor som orsakas av roboten. En traditionell industrirobot har inte samma förmåga och måste därför i regel arbeta i separata och avspärrade utrymmen.

En cobot är enklare att installera och anpassa

En stor skillnad mellan cobots och traditionella robotar är hur enkla de är att installera och anpassa. Medan en vanlig robot ofta kräver stora utrymmen, kostsamma installationer och krångliga programmeringar går det väldigt snabbt och lätt med en cobot.

En kollaborativ robot behöver nämligen inga speciella installationer eller anpassade områden för att fungera. De är även enkla att programmera och anpassa, vilket gör det möjligt att använda samma robot till flera olika arbetsuppgifter. På så sätt kan företaget snabbt anpassa sig efter ändrade marknadssituationer eller produktionsbehov utan att behöva investera i nya dyra maskiner.

Betydligt mer kostnadseffektivt

Om de används på rätt sätt kan cobots vara betydligt mer kostnadseffektiva än traditionella robotar. Även om de kan vara relativt kostsamma i inköp gör deras effektivitet och anpassningsförmåga att investeringen snabbt kan löna sig.

En industrirobot är generellt sett betydligt dyrare i inköp, plus att den oftast kräver ombyggnationer och långa, kostsamma installationer och programmeringar. Den har inte heller möjligheten att snabbt och smidigt anpassa sig till andra arbetsuppgifter, vilket minskar hur mycket den kan användas. Om produktionskraven ändrs riskerar den dyra industriroboten att bli oanvändbar, till skillnad från en cobot som enkelt kan programmeras om.

Säkerhet

Säkerhetsaspekten är en annan stor skillnad mellan kollaborativa och traditionella industrirobotar. De traditionella robotarna är ofta stationära och kräver avskilda arbetsplatser i säkerhetsburar för att minska risken för olyckor.

Det är något som inte behövs för cobots, eftersom den avancerade sensor- och kameratekniken som roboten använder ser till att inga olyckor sker. Om någonting skulle hamna i vägen för en cobot stannar den helt enkelt upp eller flyttar på sig, istället för att bara fortsätta rakt på. Cobots minskar på så sätt risken för olyckor på arbetsplatsen, vilket gör att de anställda kan känna sig tryggare på jobbet.