Hur länge kan man hålla andan
Blogg

Hur länge kan man hålla andan

Hur länge kan man hålla andan?

Detta är en fråga som många ställer sig, och svaret kan variera beroende på individen och deras kapacitet. Ett exempel på detta skulle vara elitdykare som tränar för att kunna hålla andan i flera minuter i sträck.

En genomsnittlig vuxen person kan hålla andan i cirka 30 till 60 sekunder. Med rätt träning och teknik kan den här tiden förlängas.

Traning och tekniker

Träning och teknik spelar stor roll i hur länge man kan hålla andan. Faktorer som lungkapacitet och förmågan att kontrollera sin andning kan spelar stor roll.

Genom att träna regelbundet kan man öka sin lungkapacitet och därmed förmågan att hålla andan längre. Dykning, yoga och medveten andningsträning är alla sätt att öka sin förmåga att hålla andan längre.

Dessutom kan olika tekniker, som att ta djupa andetag innan man håller andan, hjälpa till att maximera den tid man kan tillbringa utan att andas.

Faktor Värde Kommentar
Genomsnittlig tid 30-60 sekunder För en genomsnittlig vuxen utan specifik träning
Elitdykare Upp till 9 minuter För de som tränat intensivt och använder speciella tekniker
Träning och teknik Ökar tiden Till exempel dykning, yoga eller medveten andningsträning
Människans limits Runt 20 minuter Aleix Segura Vendrell håller världsrekord för statisk apné (utan syreintag) på 24 minuter och 3 sekunder.

Nackdelar och risker

Trots att det kan vara frestande att se hur länge du kan hålla andan, bör det noteras att det finns vissa risker förknippade. Djup hyperventilering innan andhållning kan leda till svimning och risken för att drunkna om det sker i vatten.

Att hålla andan för länge kan också leda till syrebrist i hjärnan, vilket kan orsaka varaktiga skador. Det är därmed viktigt att om du väljer att öva på att hålla andan gör det på ett säkert sätt och helst under överinseende av en tränad professionell.

Kroppens naturliga instinkt är att andas – inte bara för syre utan också för att bli av med koldioxid som bygger upp när vi håller andan. Hur länge du kan hålla andan är inte bara beroende av hur mycket syre du har i lungorna, men också hur lång tid det tar för kroppen att bygga upp koldioxid till en nivå där din dykreflex kickar in och tvingar dig att andas.